خرداد, ۱۴۰۱

 • ۱۱ خرداد

  طراحی انواع سوالات

  طراحی انواع سوالات    دانلود

  ادامه مطلب »
 • ۹ خرداد

  سنجش و ارزشیابی آموزشی

  سنجش و ارزشیابی آموزشی        دانلود 

  ادامه مطلب »
 • ۹ خرداد

  فیلم های تدریس شیمی دهم

  ۱۹الی۲۲ نور کلید شناخت هستی https://www.aparat.com/v/zM1v2/ ۲۴الی۲۷ کشف ساختار اتم https://www.aparat.com/v/gp8sN/ ۱۹الی ۲۱ نور کلید شناخت جهان https://www.aparat.com/v/zM1v2/ ۲۷الی ۳۰ توزیع الکترون ها در زیر لایه ها https://www.aparat.com/v/cBW6s/ ۳۳الی۳۸ تعیین شماره گروه و تناوب https://www.aparat.com/v/mn1EL/ ۳۹الی۴۱ نامگذاری ترکیبات یونی https://www.aparat.com/v/43n2O/ ۲۲الی۲۳ نشر نور و طیف نشری خطی https://www.aparat.com/v/CaUgG/ ۱۶الی۱۹ شمارش ذرات از روی جرم https://www.aparat.com/v/YZyVG/

  ادامه مطلب »
 • ۹ خرداد

  فیلم های تدریس شیمی یازدهم

  ۴الی ۹ https://www.aparat.com/v/HeGR2/ ۳۲الی۳۶ آلکان ها https://www.aparat.com/v/0NhG9/ ۳۹الی ۴۱ آلکن ها https://www.aparat.com/v/PKGEQ/ ۴۱الی ۴۲ آلکین ها و هیدرو کربن های حلقوی https://www.aparat.com/v/jYVP0/ ۴۳الی ۴۶ نفت ماده ای که اقتصاد جهان را دگرگون کرد https://www.aparat.com/v/yv9ei/ ۴۷الی ۴۸ تمرینات دوره ای فصل ۱ https://www.aparat.com/v/op4mI/ ۲۴الی۲۸ چرخه مواد و مسائل استوکیومتری https://www.aparat.com/v/9UwQR/ ۲۲الی۲۴ بازده درصدی https://www.aparat.com/v/7Pkym/ ۱۸الی۲۱ عناصر به چه شکلی در طبیعت …

  ادامه مطلب »