فیلم های تدریس پایه یازدهم

فصل اول شیمی یازدهم-صفحه ۹ (جدول ژانت)                                                                                   با تشکر از خانم صادقی

 

فصل اول شیمی یازدهم-صفحات ۳۲-۳۶ ( آلکانها، هیدروکربنهایی با پیوندهای یگانه)                            با تشکر از خانم صادقی

 

فصل اول شیمی یازدهم- قسمت اول صفحات ۶۳-۶۶ (آنتالپی)                                                           با تشکر از خانم ژاله باغی

 

فصل اول شیمی یازدهم- قسمت دوم صفحات ۶۳-۶۶ (آنتالپی)                                                         با تشکر از خانم ژاله باغی

 

فصل اول شیمی یازدهم- قسمت اول صفحات ۶۳-۶۶ (گرما شیمی)                                                 با تشکر از خانم ژاله باغی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *