آرشیو ماهانه: خرداد ۱۴۰۱

فیلم های تدریس شیمی دهم

۱۹الی۲۲ نور کلید شناخت هستی https://www.aparat.com/v/zM1v2/ ۲۴الی۲۷ کشف ساختار اتم https://www.aparat.com/v/gp8sN/ ۱۹الی ۲۱ نور کلید شناخت جهان https://www.aparat.com/v/zM1v2/ ۲۷الی ۳۰ توزیع الکترون ها در زیر لایه ها https://www.aparat.com/v/cBW6s/ ۳۳الی۳۸ تعیین شماره گروه و تناوب https://www.aparat.com/v/mn1EL/ ۳۹الی۴۱ نامگذاری ترکیبات یونی https://www.aparat.com/v/43n2O/ ۲۲الی۲۳ نشر نور و طیف نشری خطی https://www.aparat.com/v/CaUgG/ ۱۶الی۱۹ شمارش ذرات از روی جرم https://www.aparat.com/v/YZyVG/

ادامه مطلب »

فیلم های تدریس شیمی یازدهم

۴الی ۹ https://www.aparat.com/v/HeGR2/ ۳۲الی۳۶ آلکان ها https://www.aparat.com/v/0NhG9/ ۳۹الی ۴۱ آلکن ها https://www.aparat.com/v/PKGEQ/ ۴۱الی ۴۲ آلکین ها و هیدرو کربن های حلقوی https://www.aparat.com/v/jYVP0/ ۴۳الی ۴۶ نفت ماده ای که اقتصاد جهان را دگرگون کرد https://www.aparat.com/v/yv9ei/ ۴۷الی ۴۸ تمرینات دوره ای فصل ۱ https://www.aparat.com/v/op4mI/ ۲۴الی۲۸ چرخه مواد و مسائل استوکیومتری https://www.aparat.com/v/9UwQR/ ۲۲الی۲۴ بازده درصدی https://www.aparat.com/v/7Pkym/ ۱۸الی۲۱ عناصر به چه شکلی در طبیعت …

ادامه مطلب »

فیلم تدریس شیمی دوازدهم

۱الی ۵ مولکول ها در خدمت تندرستی https://www.aparat.com/v/9iBLa/ ۵الی ۹ اسید های چرب https://www.aparat.com/v/GNrbR/ ۹الی ۱۲ شوینده های سنتزی https://www.aparat.com/v/kmp21/ ۱۲الی ۱۶ پاک کننده های خورنده و مفهوم اسید و باز https://www.aparat.com/v/rYL9O/ ۱۶الی ۱۹ تعریف اسید های قوی و ضعیف https://www.aparat.com/v/XwWTB/ ۲۰ کاوش کنید https://www.aparat.com/v/kXVbr/ ۱۹الی۲۳ ثابت تعادل و قدرت اسیدی https://www.aparat.com/v/04od1/ ۲۳الی ۲۵ مقیاس pH https://www.aparat.com/v/p0FXC/ ۲۵الی۲۸ مقیاس پی …

ادامه مطلب »

درس پژوهی و آینده پژوهی

آموزش پژوهش محور            دانلود آینده پژوهی                      دانلود اقدام پژوهی                    دانلود اینفوگرافیک درس پژوهی ۱                    دانلود اینفوگرافیک درس پژوهی ۲                  …

ادامه مطلب »