مسابقات

پوستر آموزشی

پوسترهای برتر در فراخوان تهیه پوستر آموزشی شیمی یازدهم را می توانید از لینک زیر دانلود کنید. رتبه ۱ ناحیه ۵ تبریز رتبه ۲ اهر رتبه ۳ ناحیه ۲

ادامه مطلب »